KUMILEVYT

KUMILEVYT

Kumilevyt ovat perusmateriaaleja suojaamiseen, tiivistämiseen ja vaimentamiseen.
Leikkaamomme jatkojalostaa liimaten, leikaten ja stanssaten kumilevystä tarvitsemanne
yksilöllisen kumituotteen.

Kumilevymme jaotellaan ominaisuuksien mukaan. Vertailtavia taulukkoarvojamme ovat mm.

 • kovuus
 • ominaispaino
 • käyttölämpötila
 • vetomurtolujuus
 • murtovenymä
 • jäännöspuristuma
 • vanhenemisen kestävyys
 • otsonin kestävyys
 • öljyn kestävyys
 • kemikaalien kestävyys
 • kulutuksen kestävyys
 • UV-säteilyn kestävyys
kumilevyt

Tämä tuoteluettelo on laadittu auttamaan ja opastamaan asiakkaitamme sopivan tuotteen valinnassa. Koska yksittäisissä tapauksissa tuotteen käyttöolosuhteet vaikuttavat oleellisesti tuotteen käyttäytymiseen ja kestoon, voidaan tämän luettelon tietoja käyttää vain suuntaa antavina ohjeina, eikä niitä tule käyttää tuotevalinnan yksinomaisena perusteena. Kaikissa tapauksissa vastuu tuotteen valinnasta ja käytöstä on asiakkaalla itsellään. Jos tuotetta on tarkoitus käyttää erityisissä olosuhteissa (esim. kuumuus, voimakas ulkoinen rasitus, altistus kemiallisille aineille jne.) valinnassa tulee aina käyttää asiantuntijaa apuna.

Tässä luettelossa annetut tiedot ja arvot perustuvat pitkäaikaisten kokeiden keskimääräisiin tuloksiin ja siksi ne ovat vain suuntaa antavia. Tämän vuoksi emme voi taata luettelossa esitettyjen tietojen ja arvojen soveltumista sellaisenaan mihinkään yksittäistapaukseen, koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttöympäristöön emmekä yksittäiseen käyttötapaan. Takaamme luonnollisesti tuotteittemme laadun yleisten myyntiehtojemme mukaisesti. Ne ovat saatavissa eri pyynnöstä.

Päivitämme tämän luettelon tietoja jatkuvasti, pitääksemme tiedot mahdollisimman oikeina ja ajan tasalla olevina. Pidätämme oikeuden annettujen tietojen ja arvojen muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Edellä esitetyin perustein Helsingin Kumi Oy ei vastaa tuoteluettelon tietojen soveltumisesta kaikkiin yksittäistapauksiin eikä ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu tuotteen virheellisestä valinnasta tai tuotteen käytöstä.

Siirry sivun alkuun