YRITYKSEN TARINA

Helsingin Kumi Oy - Erikoistumalla kestävää kasvua

Vuonna 1951, sodan jälkeisen Suomen kehittyessä vauhdilla, oli strategisille materiaaleille, kuten kumille suuri kysyntä. Se kysyntä yhdistettynä Nikolan perheen asiantuntemukseen sekä haluun kehittyä johti Helsingin Kumi Oy:n syntyyn. 

yrityksen tarina

Nikolat loivat perustan yritykselle, joka tulisi palvelemaan teollisuutta ja yhteiskuntaa vuosikymmenien ajan. Ismo, joka yrittäjäperheen kasvattina vietti suuren osan nuoruusvuosistaan yrityksen tiloissa, otti vetovastuun yrityksestä isänsä jälkeen. Hänen johdollaan Helsingin Kumi ei ainoastaan sopeutunut ajan henkeen vaan myös menestyi siinä. Kehittäminen tuli Ismolta verenperintönä, mutta myös kaupallinen korkeakoulutus vaikutti merkittävästi kasvuaskelten pituuteen ja ketteryyteen.

Yrityksen alkuvuosina, kuten myös tänäkin päivänä, nopeiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaiden ongelmiin oli avain menestykseen. Helsingin Kumi nousikin nopeasti Suomen teollisuuden parhaalle näköalapaikalle.

yrityksen tarina

Vuosien saatossa toimiala koki ehkä suurimmat muutoksensa, kun suuret ketjut huomasivat kumiliiketoiminnan tärkeyden asiakkailleen, ja alkoivat ostaa yksityisiä kumikauppoja itselleen, integroiden ne osaksi omaa liiketoimintaansa. Tämä kuitenkin aloitti todellisen kumimateriaalien erikoisosaamisen ja hiljaisen tiedon katoamisen markkinoilta, ja samalla yleistuotteiden myynnin kasvua ketjuille. 

Helsingin Kumi päätti jatkaa erikoistumistaan kumituotteisiin, vastaten näin edelleen kasvavaan kysyntään. Tämä päätös osoittautui täsmälleen oikeaksi, sillä erikoistumisen ja osaamisen kehittämisen kautta yritys jatkoi kiihtyvää kasvuaan ja samalla kehitti henkilökuntaansa kumituotteiden spesialisteiksi, mikä johti myös kannattavuuden kasvuun.

yrityksen tarina

Yrityksen toimintaa on alusta lähtien ohjannut selkeät periaatteet, kuten verkostoituminen, oikeiden asioiden ulkoistaminen ja globaali kaupankäynti.

Erityisesti Euroopan ja Aasian pitkäaikaiset ja syvät liikesuhteet ovat olleet kulmakiviä Helsingin Kumin kilpailukyvylle. Kumituotannon teknologian syvällinen ymmärrys mahdollisti tuotevalikoiman kehittämisen nimenomaan suomalaisen teollisuuden tarpeisiin vastaavaksi ja juuri oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden konekanta oli siihen sopiva. 

Viimeisin merkittävä käännekohta yrityksen historiassa oli päätös myydä yritys Momentum Groupille 2023 lopussa. Momentum Groupin päätös Helsingin Kumin ostosta oli helppo ja nopea, juuri sen kumituotteisiin erikoistumisen, sekä kannattavan kasvun ansiosta.

yrityksen tarina
Tuomas Mäkinen (Momentum Group) ja Ismo Nikola

Ismo koki erityisen tärkeänä yritystoiminnan jatkuvuuden ja halusi taata myös tulevaisuudessa henkilökunnalleen parhaat mahdolliset olosuhteet. Hän uskoi, että Momentum Groupin tuomat ”isommat hartiat” tarjoaisivat parhaan tulevaisuuden yritykselle, ilman “pakottamista” ketjumaiseen toimintaan.

Kysyttäessä Ismolta, mikä on ollut palkitsevinta yrityksen johtamisessa, hän nostaa esiin henkilökunnan. Hän korostaa, että yksittäisen henkilön sijaan juuri kaikkien yhteispanos on mahdollistanut yrityksen menestyksen. Tämä yhteistyön ja yhteisöllisyyden tunne on ollut Ismolle parasta antia yrityksen johtamisessa.

Helsingin Kumi Oy:n tarina on kertomus johdonmukaisuudesta kehittämisestä ja yhteistyön voimasta. Yrityksen matka sodanjälkeisestä Suomesta nykypäivän kumituotteiden asiantuntijayritykseksi on loistava esimerkki siitä, miten visio, periaatteet ja yhteistyö voivat muovata pienen perheyrityksen menestyväksi toimijaksi myös melko kapealla tuotesegmentillä. 

Siirry sivun alkuun